Pocket Cinema № 10

LIVE performance inspired by the work of Jan Tarasin

Jan Tarasin Art Gallery in Kalisz

LIVE performance inspired by the work of Jan Tarasin, recorded at the kinoMANUAL studio in December 2022.
Multi-channel projection: Aga Jarząb, Maciek Bączyk
Sound (based on the music of Pin Park): Maciek Bączyk
The work is a part of contemporary art collection of the Jan Tarasin Art Gallery in Kalisz.
Pocket Cinema № 10 consists of two audiovisual compositions (lasting in total 25 minutes) and is inspired by the work of the painter and photographer Jan Tarasin. All visual elements of moving image were displayed on our studio wall using seven modified slide projectors and one digital projector. The whole thing was played live and recorded straight from the wall without editing. The audio is largely based on samples recorded by Pin Park and was designed specially for this project. The film was included into the contemporary art collections of the Jan Tarasin Gallery in Kalisz, which is a great honour for us. It was the Gallery where we played this material LIVE for the first time.

//PL
Występ na żywo inspirowany twórczością Jana Tarasina, nagrany w studiu Kinomanual w grudniu 2022
Wielokanałowa projekcja : Aga Jarząb, Maciek Bączyk
Dźwięk (na bazie fragmentów utworów Pin Park): Maciek Bączyk
Praca w kolekcji sztuki współczesnej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
Pocket Cinema № 10 to dwie kompozycje audiowizualne (trwające łącznie 25 minut), inspirowane twórczością malarza i fotografa Jana Tarasina. Wszystkie elementy ruchomego obrazu zostały wyświetlone na ścianę naszej pracowni z siedmiu zmodyfikowanych rzutników slajdów i jednego projektora video. Całość została zagrana live i zarejestrowana prosto ze ściany. Część wizualna nie zawiera żadnych dogrywek. Warstwa audio w dużym stopniu opiera się na samplach nagranych z Pin Park i powstała z myślą o tej realizacji. Film trafił do kolekcji sztuki Galerii im. Jana Tarasina w Kaliszu, co jest dla nas dużym zaszczytem. To właśnie w Tarasinie, z okazji 45 urodzin Galerii, zagraliśmy ten materiał na żywo po raz pierwszy.

STILLFRAME CINEMA