Zen for TV

music video, Pin Park, 5'46''

Animated by Aga Jarząb
Edited by Aga Jarząb and Maciek Bączyk

The ambient ZEN for TV brings a nostalgic memory from the times when the polish national TV broadcast ended at night. The television stopped broadcasting a few minutes after midnight and only black and white noise stayed on the screen. With a bit of imagination, in this noise, one could see stones of Zen gardens, patiently raked by a silent monk. Staring at the end of a TV program is a kind of electronic meditation in the late 1980s. The video tries to evoke the atmosphere of those times.
//PL
Ambientowy utwór ZEN for TV to nostalgiczne wspomnienie z czasów, kiedy zdarzało się dobrnąć do końca programu telewizyjnego. Telewizja kończyła nadawać kilka minut po północy. Potem na ekranie był już tylko czarno-biały szum. Przy pewnej dozie wyobraźni, można było w tym szumie dostrzec kamienne ogrody zen, cierpliwie grabione przez milczącego mnicha. Wpatrywanie się w koniec programu TV to rodzaj elektronicznej medytacji schyłku lat 80-tych. Najlepiej objaśnia to animowany klip do utworu.

MUSIC VIDEOS